© F1rstcool 2015 - Laatst geupdate op 01-02-2017

OVER ONS

Koeltechnische oplos-

singen en professionele

horecaapparatuur..

Het      van      huis      uit      koeltechnisch      bedrijf      is gespecialiseerd   in   zowel   de   ‘warme’   als   ‘koude’ kant.   Aan   de   hand   van   uw   assortiment   denken   we na   over   de   benodigde   apparatuur.   Bij   de   keuze van   apparatuur   wordt   zowel   aandacht   besteed   aan presentatie   mogelijkheden   van   de   producten   als de   benodigde   capaciteit.   Een   andere   belangrijke ontwikkeling     in     de     bouw     of     verbouw     van horecabedrijven     is     de     luchtbehandeling.     Ook hiermee   heeft   F1rstcool   bewezen   te   beschikken over   ruime   vakkennis   en      innovaties.   Ons   bedrijf bestaat    uit    een    klein    team    van    specialisten    en toegewijde    medewerkers.    Door    de    compactheid van   ons   team   zijn   er   korte   lijnen,   met   als   voordeel een efficiënte uitvoering van het project. Wij    leveren    uitsluitend    kwaliteit.    Zowel    in    de materiaalkeuze,    de    afwerking    en    de    apparatuur worden   eersteklas   producten   toegepast.   Hierdoor kan     zowel     goede     garantie     als     een     lange levensduur gegarandeerd worden. Hiernaast      staat      in      een      stappenplan      het projectmatige    werkproces    uitgelegd.    Het    termijn waarin      deze      stappen      worden      genomen      is afhankelijk    van    de    grootte    van    de    opdracht.    Er wordt    rekening    gehouden    met    zo    min    mogelijk oponthoudt   van   uw   bedrijf.   Zo   wordt   het   nieuwe interieur   compleet   geproduceerd   en   transport   klaar gemaakt   in   eigen   werkplaats   zodat   de   plaatsing      in het     werk     zo     efficient     mogelijk     kan     worden uitgevoerd.   Is   het   tijd   om   te   investeren   in   uw   eigen bedrijf?    neem    contact    op    met    ons    en    maak vrijblijvend   een   eerste   afspraak   om   elkaar   beter   te leren kennen. Ook   voor   technische   vragen   en   losse   apparatuur kunt   u   terecht   bij   F1rstcool.   Wij   zijn   u   graag   van dienst. < HOME

STAPPENPLAN OP

PROJECTBASIS

Stap voor stap naar een mooie winkel en meer rendement: - Analyseren en in kaart brengen van huidige situatie en behoeften - Het vaststellen van doelen - planmatig concept - Ruwe begroting - In kaart brengen van financieële mogelijkheden - Schetsontwerp - Financieringsaanvraag - Definitief ontwerp - Uitonderhandelen van offertes - Definitieve werktekeningen met alle installaties - Realisatie - Opening en marketing om de verander-ingen om te zetten in gewenst rendement